Ten wpis zawiera informacje na temat NLP (programowania neurolingwistycznego) i tego czym jest motywacja. Mamy nadzieję, że ta strona przyczyni się do zrozumienia lub uzupełnienia tego, co już wiesz o tych tematach. Zebrane tutaj są pewne dobre sformułowania dotyczące tego, jak możesz się poprawić. Zagadnienia rozwoju osobistego zostały szczegółowo omówione. Idee i techniki, o których czytają czytelnicy, są zgodne z aktualną teorią i praktyką zawodową.

Dołożono wszelkich starań, aby zawartość tego przedsięwzięcia, która będzie od czasu do czasu poszerzana, była tak czytelna, jak to tylko możliwe, aby podtrzymać zainteresowanie.
dokładne opisy znajdziecie na blogu p. Rafała Szrajnert
https://www.rafalszrajnert.pl/motywacja-jak-zyskac-i-jak-zachowac-motywacje/
https://www.rafalszrajnert.pl/czym-jest-neuro-lingwistyczne-programowanie-nlp/

NLP, czyli Neuro Linguistic Programming, zostało założone w 1970 roku przez Richarda Bandlera i Johna Grindera jako zbiór technik i zasad opisujących związek między tym, jak działa umysł (neuro), jak używamy języka i jak on na nas wpływa ( językowe) oraz w jaki sposób wykorzystujemy nasze działania, aby osiągnąć nasze konkretne cele (programowanie).
NLP jest dobrze znana z zajmowania się takimi kwestiami, jak fobie i kompulsje, ale zapewnia również wiele technik przydatnych w generatywnych zmianach, takich jak budowanie zaufania lub motywacja. W rzeczywistości motywacja i NLP są ściśle powiązane od wczesnych dni NLP.
Istnieją dwa elementy NLP, które pozwalają na wykorzystanie go do generatywnej zmiany w ten sposób – użycie NLP do motywacji.
Jednym z nich jest proces modelowania NLP, w którym tak długo, jak jedna osoba ma zdolność motywacji, możemy dowiedzieć się, jak to robi, i „zaprogramować” kogoś innego z tą samą zdolnością. Mój artykuł na temat modelowania NLP w szczególności przechodzi przez modelowanie i instalowanie strategii motywacji.
Drugi to proces, który jest wykorzystywany o wiele bardziej regularnie przez praktyków NLP i opiera się na pobieraniu zasobu, który dana osoba ma, i używaniu go do czegoś innego.
Na przykład, większość ludzi może pomyśleć o czymś, co ich motywuje, nawet jeśli jest to coś w stylu „pójścia do łazienki zamiast moczenia się!
Strategia motywacyjna zastosowana w tym przypadku jest „kopiowana” do działania, w którym wymagana jest motywacja.